powiat bielski

powiat bielski - atrakcjepodlasia.pl

Powiat bielski jest położony w południowej części Podlasia i rozciąga się między Doliną Górnej Narwi a Doliną rzeki Nurzec. Atutem tego regionu jest również sąsiedztwo dwóch wielkich kompleksów leśnych. Od wschodniej strony graniczy z Puszczą Białowieską a od zachodniej z Narwiańskim Parkiem Narodowym.

 Powiat bielski ma  dogodne warunki do rozwoju turystyki. Malownicze krajobrazy oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Narwi przyciągają wielu turystów.

 Walorem regionu jest także  zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, odzwierciedlające się w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów. Wielu mieszkańców powiatu zajmuje się rękodziełem ludowym, co daje możliwość podziwiania lub zakupu oryginalnych wytworów: koszy, misek, tac z wikliny, słomy, gałązek brzozowych.


Atrakcje turystyczne powiatu

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny

Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Bielsku Podlaskim to...

Bielski ręcznik obrzędowy

Obrzędowy ręcznik bielski jest jednym z ważniejszych wyznaczników  kultury i...

Muzeum w Bielsku Podlaskim

Muzeum w Bielsku Podlaskim jest jednym z oddziałów Podlaskiego Muzeum...

Rudka Pałac Ossolińskich

Rudka to niewielka wieś zlokalizowana w powiecie bielskim. Nazwa miejscowości...