Drohiczyn – opis miejscowości


Drohiczyn to miasto położone w południowej części województwa podlaskiego. Zajmuje on ważne miejsce na szlakach turystycznych naszego regionu. Walory przyrodnicze i architektoniczne Drohiczyna sprawiają, że nie sposób ominąć go podczas zwiedzania tej części Podlasia.

Panorama Bugu Drohiczyn

 

Kilka zdań o historii miasta…

Ponieważ podróże kształcą warto zapoznać się z historią Drohiczyna. Miasto to powstało na pograniczu polsko-ruskim w I poł. XI w. Jego  nazwa pochodzi od ruskiego imienia Drogit (Drochicz). Prawa miejskie Drohiczyn otrzymał w 1498 r. od księcia Aleksandra Jagiellończyka. Ciekawostką jest fakt, że w 1253 r. w mieście odbyła się koronacja jedynego króla w dziejach Rusi – Daniela Romanowicza – prawnuka Krzywoustego. Warto wiedzieć, że w latach 1520 – 1795 Drohiczyn był stolicą województwa podlaskiego. Jako miejscowość leżąca na szlakach kupieckich odgrywał dużą rolę w handlu także zagranicznym. Okres, w którym Drohiczyn pełnił funkcję stolicy województwa zalicza się do największego rozkwitu miasta. XVIII wiek przyniósł miastu sławę przede wszystkim ze względu na rozwój szkolnictwa.  Jezuickie Collegium Nobilium (1747r.) oraz szkółki franciszkańskie były wspaniałymi ośrodkami edukacyjnymi, przyczyniającymi się do rozwoju oświaty na wschodnich ziemiach. Upadek miasta rozpoczął się w XIX wieku, kiedy to powstające nowe szlaki kupieckie przyczyniły się do przekształcenia miasta w prowincjonalne miasteczko.

Dziś Drohiczyn jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów ze względu na piękne zabytki oraz urocze położenie geograficzne.

 

DROHICZYN – ATRAKLCJE TURYSTYCZNE

Najważniejsze miejsca w Drohiczynie to:

  • Góra Zamkowa – wczesnośredniowieczne grodzisko, niewysokie wzniesienie terenu, z którego rozpościera się przepiękna panorama doliny Bugu.
  • Pomnik na Górze Zamkowej – upamiętniający odzyskanie niepodległości monument ufundowany z okazji 10. rocznicy niepodległości Polski
  • Kościół Trójcy Przenajświętszej (Katedra) i klasztor pojezuicki (obecna siedziba Wyższego Seminarium Duchownego) przy ul. Kościelnej – w kryptach pod kościołem znajdują się groby m.in. pierwszego biskupa drohiczyńskiego, a także pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej.
  • Zespół Klasztorny o. Franciszkanów przy ul. Kraszewskiego.
  • Kościół i klasztor Benedyktynek przy ul. Benedyktyńskiej.
  • Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy przy ul. Kraszewskiego – świątynia z XVIII-XIX wieku.
  • Zegar Słoneczny przy ul. Kościelnej – czas wskazywany przez zegar różni się od rzeczywistego o kilka minut.
  • Pomnik z okazji 900-Lecia Miasta w parku w centrum miasta.
  • Dąb papieski na skarpie obok Katedry (ul. Kościelna).
  • Głaz upamiętniający lądowanie Papieża Jana Pawła II z okazji pielgrzymki w 1999r.

Wypoczynek w Drohiczynie możemy również uatrakcyjnić o rejs statkiem po Bugu. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu: (85) 65-57-060 lub kom. 698-922-648.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć