Drohiczyn – opis miejscowości


Drohiczyn to miasto położone w południowej części województwa podlaskiego. Zajmuje on ważne miejsce na szlakach turystycznych naszego regionu. Walory przyrodnicze i architektoniczne Drohiczyna sprawiają, że nie sposób ominąć go podczas zwiedzania tej części Podlasia.

Panorama Bugu Drohiczyn

 

Kilka zdań o historii miasta…

Ponieważ podróże kształcą warto zapoznać się z historią Drohiczyna. Miasto to powstało na pograniczu polsko-ruskim w I poł. XI w. Jego  nazwa pochodzi od ruskiego imienia Drogit (Drochicz). Prawa miejskie Drohiczyn otrzymał w 1498 r. od księcia Aleksandra Jagiellończyka. Ciekawostką jest fakt, że w 1253 r. w mieście odbyła się koronacja jedynego króla w dziejach Rusi – Daniela Romanowicza – prawnuka Krzywoustego. Warto wiedzieć, że w latach 1520 – 1795 Drohiczyn był stolicą województwa podlaskiego. Jako miejscowość leżąca na szlakach kupieckich odgrywał dużą rolę w handlu także zagranicznym. Okres, w którym Drohiczyn pełnił funkcję stolicy województwa zalicza się do największego rozkwitu miasta. XVIII wiek przyniósł miastu sławę przede wszystkim ze względu na rozwój szkolnictwa.  Jezuickie Collegium Nobilium (1747r.) oraz szkółki franciszkańskie były wspaniałymi ośrodkami edukacyjnymi, przyczyniającymi się do rozwoju oświaty na wschodnich ziemiach. Upadek miasta rozpoczął się w XIX wieku, kiedy to powstające nowe szlaki kupieckie przyczyniły się do przekształcenia miasta w prowincjonalne miasteczko.

Dziś Drohiczyn jest miastem chętnie odwiedzanym przez turystów ze względu na piękne zabytki oraz urocze położenie geograficzne.

 

DROHICZYN – ATRAKLCJE TURYSTYCZNE

Najważniejsze miejsca w Drohiczynie to:

 • Góra Zamkowa – wczesnośredniowieczne grodzisko, punkt widokowy na malowniczą dolinę rzeki Bug, ul. Zamkowa
 • Pomnik na Górze Zamkowej – upamiętniający odzyskanie niepodległości, monument ufundowany w X rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • Kościół Trójcy Przenajświętszej (1696-1709) i klasztor pojezuicki (obecna siedziba Wyższego Seminarium Duchownego) przy ul. Kościelnej – – w podziemiach świątyni znajdują się szczątki doczesne osób zasłużonych Kościołowi i Polsce; biskupów, wojewodów podlaskich, oraz tablice pamiątkowe.
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP / 1682- 1715/, ul. Pl. Kościuszki, – Kościół Mniszek Benedyktynek, p.w. Wszystkich Świętych / 1734-1738/przy ul. Benedyktyńskiej. – Cerkiew pw. św. Mikołaja /1763-1792/ przy ul. Pl. Kościuszki
 • Muzeum Diecezjalne ul. Kraszewskiego 4
 • Muzeum Regionalne ul. Kopernika 9
 • Muzeum Kajakarstwa ul. Kopernika 9
 • Schrony bojowe Linii Mołotowa / 1940-1941/, ul. Zamkowa, oraz wzdłuż prawobrzeżnej linii rzeki Bug,
 • Przeprawa promowa na rzece Bug, przy ul. Sportowej,
 • Kopiec Pamięci Podlasia z 2009r, miejsce celebry z Papieżem Janem Pawłem II w 1999r. przy ul. Jana Pawła II
 • Lądowisko papieskie z 1999r. przy ul. Świętojańskiej
 • Cmentarz żydowski /XVI-XX w./ ul. Aleja Jaćwieży
 • Pomniki i miejsca pamięci

Wypoczynek w Drohiczynie możemy również uatrakcyjnić o rejs statkiem po Bugu. Rezerwacji należy dokonać pod numerem telefonu: (85) 65-57-060 lub kom. 698-922-648.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć