Esperanto w Białymstoku


Ludwik Zamenhof urodził się 15 grudnia 1859 roku w Białymstoku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Dzieciństwo spędził w mieście wielokulturowym, wychowując się wśród różnych narodowości, kultur i języków. Dało to początek jego pasji życiowej – stworzeniu uniwersalnego języka, który pomógłby ludziom żyjącym na takim pograniczu kulturowym porozumiewać się bez barier. Zamenhof realizował to marzenie stopniowo, ponieważ nie było to jego zajęcie zarobkowe. Z wykształcenia, Zamenhof był okulistą. Dzieło jego życia – międzynarodowy język esperanto przyniosło mu sławę, jednak autor zrzekł się należnych mu praw i oddał esperanto na rzecz ludzkości. Ludwik Zamenhof zmarł 14 kwietnia 1917 roku w Warszawie.

Esperanto to język wyjątkowy, ponieważ jego celem jest porozumienie się różnych kultur i języków. Idea stworzenia języka ponadnarodowego pojawiła się u Ludwika Zamenhofa w Białymstoku – wielokulturowym mieście, skupiającym różne narodowości i kultury. Ludwik Zamenhof jako dziecko często przebywał na Bazarnym Rynku Białegostoku, gdzie normą był gwar przeplatających się wzajemnie różnojęzycznych zwrotów. Targ pod ratuszem stał się więc niejako źródłem powstania myśli o stworzeniu nowego międzynarodowego języka. Zamenhof stopniowo rozwijał swoje życiowe marzenie i już w gimnazjum opracował podstawy nowego języka. Był on prosty i logiczny w praktycznym użyciu. W roku 1889 Zamenhof doczekał się publikacji pierwszego czasopisma „La Esperantisto” w Norymberdze. Tym samym zaczęło przybywać zwolenników idei języka międzynarodowego zrzeszających się w klubach. W 1905 roku odbył się I Światowy Kongres Esperanta, a trzy lata później powstał Światowy Związek Esperanta.

Ludwik Zamenhof, tworząc język esperanto chciał, aby pogranicze kultur i narodów żyło w zgodzie i zrozumieniu. Język esperanto miał pomóc ludziom porozumiewać się bez barier. Zjednoczenie ludzkości poprzez zrozumiały dla wszystkich język było największym marzeniem i pasją Zamenhofa.

Na cześć twórcy uniwersalnego języka esperanto organizowane są Białostockie dni Zamenhofa. Impreza ta odbywa się corocznie w okolicy 15 grudnia, kiedy to przypada rocznica urodzin twórcy języka esperanto. Z tej okazji odbywają się spotkania , występy artystyczne i kongresy esperantystów.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


Miejsca w Białymstoku związane z Ludwikiem Zamenhofem:

  • Pomnik Ludwika Zamenhofa – znajduje się na skwerze pomiędzy ul. Malmeda i Białówny.
  • Centrum im. Ludwika Zamenhofa przy ul. Piękna 3.
  • Tablica upamiętniająca miejsce urodzin Ludwika Zamenhofa – ul. L. Zamenhofa(dawnej ul. Zielonej 6).

Galeria zdjęć