Jasionówka – opis miejscowości


Jasionówka jest wsią gminną i jedną z najstarszych osad w regionie. Zamieszkiwana przez ok. 3 00 osób, w większości utrzymuje się z rolnictwa.

Początki Jasionówki sięgają osadnictwa Jaćwingów, którzy przybyli tu w XIII wieku. Korzystne położenie miejscowości na terenie powiatu monieckiego przy Szlaku Królewskim, wpłynęło na otrzymanie przez Jasionówkę praw miejskich w 1642 roku, przez króla Władysława IV.

Jasionówka została zniszczona i spalona podczas akcji frontowych w 1944 roku. Spłonęła wówczas plebania i budynki gospodarcze. Ocalał jedynie kościół. O historii tego małego miasteczka można się rozpisywać stronami. To, co zostało z niej po dzień dzisiejszy to tradycja:

  • dwuosnowowych dywanów tkanych przez wiejskie kobiety z okolic,
  • jarmarków, odbywających się trzy razy do roku: w poniedziałki po Wszystkich Świętych i po Trójcy Świętej we wtorki zapustne .

Warto też zwrócić uwagę na Kościół Parafialny pw. Św. Trójcy znajdujący się w samym centrum Jasionówki. Parafię w Jasionówce założyli i uposażyli bracia Korzenieccy: Łukasz, Kacper i Jerzy, o czym świadczy dokument fundacyjny z 1553 r. W czasie potopu szwedzkiego w połowie XVII w. świątynia parafialna została zniszczona i wtedy wybudowano nową, murowaną. Rozbudowano ją pod koniec XVIII w. dodając kruchtę i zakrystię. Kolejnej przebudowy i powiększenia kościoła dokonano przed pierwszą wojną światową. W latach 1909-1911 z inicjatywy ks. Bolesława Leszczyńskiego wybudowano wieżę, półkoliste prezbiterium (w miejscu dawnej zakrystii) i dwie zakrystie. Kolejne prace restauracyjne przeprowadzano po ostatniej wojnie światowej, w tym także za czasów obecnego proboszcza. We wnętrzu kościoła zachowało się ciekawe wyposażenie pochodzące jeszcze z pierwotnego obiektu.

Gmina i miejscowość Jasionówka wita i żegna ciekawym, drewnianym znakiem.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć