Knyszyn – opis miejscowości


„…od wspomnień historycznych, tradycji, dziedzictwa Króla Zygmunta Augusta, przez puszczę i bory, zanurzeni w wirach naszych rzek, aktywni, odmłodzeni, zrelaksowani,  Zapraszamy…”

Knyszyn jest jednym z najstarszych miast w dzisiejszym województwie podlaskim. To gmina miejsko-wiejska położona w powiecie monieckim. Pierwsze wzmianki o Knyszynie w dokumentach pochodzą z 1358 roku, ale osadnicy pojawili sie tu znacznie wcześniej. W 1568 roku Knyszyn i okoliczne tereny przeszły w posiadanie króla Zygmunta Augusta, jednocześnie miasto otrzymało prawa miejskie. Wybudowano ratusz na rynku, łaźnie, budynek wagi, wybrukowano ulice. Knyszyn był ulubionym miejscem króla Zygmunta Augusta, który miał tu swój dwór, stadninę koni czy sadzawki. W 1572 roku król Zygmunt August umarł właśnie w Knyszynie. Zdarzenie to na swoim obrazie uwiecznił polski malarz Jan Matejko. Serce króla znajduje się w sarkofagu w kryptach knyszyńskiego kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty.

Knyszyn, jako jedne z najstarszych miast posiada kilka ciekawych zabytków:

  • Układ urbanistyczny centrum miasta z XVI w.
  • Kościół parafialny z 1520 roku pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Wielokrotnie odbudowywany i remontowany zmieniał swój pierwotny wygląd. W latach 1900 – 1902 dobudowano prezbiterium oraz chór z wieżą, wykonano drewniany sufit zawieszony na wysokości 13metrów.
  • Drewniany lamus plebański z 1818 roku. Służył do przechowywania sprzętów gospodarskich oraz żywności, zwłaszcza zboża
  • Budynek szpitalny z 2 poł. XIX wieku.
  • Dom mieszkalny drewniany wzniesiony w 2 poł. XVII wieku
  • Pozostałości  parku dworskiego z XVI wieku
  • Cmentarz żydowski z XVIII w. położony na groblach  sadzawek królewskich pochodzących z XVI w.
  • Manufaktura tkacka.

Miasto i Gmina Knyszyn należą do obszarów o atrakcyjnych walorach przyrodniczo- turystycznych. Na wschód od miasta rozciąga się Puszcza Knyszyńska, objęta ochroną Parku Krajobrazowego. W knyszyński krajobraz wpisało się wiele drewnianych kapliczek i krzyży przydrożnych. Spotkać je można przy większości dróg biegnących przez gminę. Stanowiły one wotum dziękczynne zachowane do dnia dzisiejszego.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć