Krajobrazy i przyroda powiatu sokólskiego


WZGÓRZA SOKÓLSKIE

Wzgórza Sokólskie są krajobrazem chronionym, który rozciąga się wzdłuż wschodniej granicy Polski – od miejscowości Lipsk po Krynki. Wyjątkowość tego obszaru polega na niezwykłej rzeźbie terenu. Ukształtowana w najstarszym stadium zlodowacenia powierzchnia dziś stanowi szereg pagórków, wzniesień i wzgórz osiągających wysokość nawet do 240 m n.p.m. Zlodowacenie, które wyrzeźbiło Wzgórza Sokólskie pozostawiło po sobie piękny wał morenowy rozpościerający się od wsi Jałówka, przez Rozedrankę do Podkamionki. To pasmo wzgórz w najwyższych miejscach osiąga wysokość 229 m n. p. m. Teren chronionego krajobrazu Wzgórz Sokólskich jest pokryty lasami, łąkami lub łanami zbóż. Całość stwarza niewiarygodnie piękny obrazek, czasem wypełniony zabytkową architekturą ludową lub zwierzętami leśnymi, gospodarczymi czy ptakami.

 

PRZYRODA SOKÓLSKA

Okolice Sokółki, tereny, które ją otaczają z każdej strony są pięknymi krajobrazami. Wzgórza, pagórki, wzniesienia i doliny tworzące ozy i kemy nadają niepowtarzalny charakter tej części regionu. Spacer po tak ukształtowanej, polodowcowej powierzchni terenu dostarcza wielu pozytywnych wrażeń. Każda pora roku jest dobrym okresem na turystykę w tym regionie. Zimą pagórki doskonale nadają się na saneczkowe wypady, a śnieżne zaspy o różnych wysokościach idealne wyglądają na pamiątkowych zdjęciach. Latem przyroda sokólska zachwyca swoją zielenią i odgłosami czystej natury. Szum drzew, śpiew ptaków, a wieczorami cykanie świerszczy i rechot żab są tym, czego  wszyscy szukamy w ucieczce od hałaśliwych miast. Ten piękny przyrodniczo obrazek wypełniają pola uprawne, łany zbóż, gaiki i lasy. Przyroda sokólska to nie tylko  wspaniała roślinność, często turystów zaskakuje i  zachwyca widok pasących się na łąkach owieczek, krów czy koni. To naturalny krajobraz okolic Sokółki.

 

ZABYTKOWA ARCHITEKTURA

Niezwykłe przyrodniczo wzgórza sokólskie chowają w sobie historię starego Podlasia. Można wśród nich zobaczyć zabytkowe drewniane chatki, stodoły, dworki i budynki rzemieślnicze. W miejscowości Łosośna Mała mieści się zlokalizowany na wzgórzu piękny modrzewiowy dwór z 1722 r., a w okolicy także kamienny młyn i dom młynarza. Osady wiejskie otaczające Sokółkę są pełne takich właśnie zabytków. Łatwo natrafić na  drewniane domki, nierzadko kryte strzechą, dworki usytuowane najczęściej na wzgórzach lub znajdujące się w pobliżu wsi Malawicze skupisko drewnianych wiatraków. Zapraszamy do odwiedzania!

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć