Krzywe – siedziba Wigierskiego Parku Narodowego


Wizytę w Wigierskim Parku Narodowym warto rozpocząć w budynku dyrekcji WPN w Krzywem niedaleko Suwałk. Turyści pragnący poznać walory przyrodniczo-kulturowe Parku powinni zwiedzić dwie wystawy: 

 • przyrodniczą „Nad Wigrami”
  Wystawa składa się z kilku części: środowiska leśnego, środowiska wodnego i edukacji. Zgromadzono tu liczne okazy zwierząt – ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i owadów, które możemy spotkać w trakcie wędrówki ścieżką edukacyjną bądź szlakiem turystycznym. Na ścianach umieszczone zostały zdjęcia z różnymi siedliskami występującymi w parku. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszy się akwarium z rodzimymi gatunkami ryb i gablota z wypreparowanymi rybami. Miłośnicy historii mogą zapoznać się z wystawą kamiennych narzędzi, opisem kultury łowców reniferów czy modelem jaćwieskiego grodziska. Część ekspozycji na „osi czasu” pokazuje najważniejsze wydarzenia zachodzące w okolicach jeziora Wigry od ustąpienia lodowca po czasy współczesne. Oglądającym wystawę przyrodniczą „Nad Wigrami” , towarzyszą odgłosy ptaków i licznych gatunków ssaków występujących na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Nieodłącznym elementem wystawy jest kiosk informacyjny z ekranem dotykowym. Można w nim poczytać o walorach przyrodniczych i kulturowych WPN-u, wystawach, ofercie turystycznej parku, obejrzeć filmy lub sprawdzić swoją wiedzę. Wigierski Park Narodowy posiada wyjątkowo bogatą ofertę edukacyjną polegającą na zwiedzaniu wystaw wraz z prelekcją o walorach przyrodniczo-kulturowych parku.
 • etnograficzną „Ocalić od zapomnienia”
  Wystawa prezentuje około 800 eksponatów – przykładów przemijającej kultury materialnej okolic jeziora Wigry. Są to liczne pamiątki rodzinne przekazane nieodpłatnie przez osoby prywatne. Wystawę można oglądać w leśniczówce pochodzącej z lat 20 XX wieku. Oglądanie zbiorów wystawy jest pierwszym krokiem do poznania historii dawnych zawodów, wykonywanych przez mieszkańców terenu Wigierskiego Parku Narodowego. W pierwszym pomieszczeniu zwanym „wozownią” zobaczymy: woź żeleźniak, sanie, wasąg, uprzęże konne, lampy naftowe, żarna czy stary rower. Dwa kolejne pomieszczenia stanowią wyposażenie dawnej chaty wiejskiej. Czwarta izba to  pomieszczenie typowo gospodarcze, a w nim znajduje się: warsztat stolarski, sprzęt do obróbki lnu i wełny, sprzęt rymarski, pszczelarski, rybacki, do obróbki torfu, żywicowania drzew oraz liczne narzędzia rolnicze. Pod wiatą stoi snopowiązałka, młockarnia, sieczkarnia, kierat i arfy. Na zewnątrz wystawy zobaczymy pługi, brony, silniki oraz tradycyjny ogród wiejski ze starymi odmianami kwiatów i ziół.

Obie wystawy są czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00. W czasie wakacji dodatkowo w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 16.00 Biletem wstępu na wystawy w Krzywem jest „karta wstępu” do Wigierskiego Parku Narodowego, którą możemy zakupić na miejscu, w siedzibie parku.

Posiadając kartę wstępu, oprócz wystawy przyrodniczej i etnograficznej w Krzywem możemy:

 • zwiedzić wystawę „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku
 • poruszać się po ścieżkach przyrodniczych oraz szlakach pieszych, rowerowych i narciarskich parku
 • pływać po jeziorach: Wigry, Pierty, Postaw, Leszczewek, Omułowek, Mulaczysko, Czarne koło Bryzgla oraz Czarne koło Gawrych Rudy oraz na rzece Czarna Hańcza
 • korzystać z wież widokowych i innych obiektów infrastruktury turystycznej

Karta wstępu jest obowiązkowa również podczas rejsów statkiem oraz przejazdu kolejką wąskotorową.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


ADRES:

Wigierski Park Narodowy Centrum Informacji Turystycznej

Krzywe 82, 16-402 Suwałki,

tel. (87) 563 25 62, 510 992 672,

e-mail: turystyka@wigry.org.pl;

www.wigry.org.pl/it/it.htm

 

GODZINY OTWARCIA Centrum Informacji Turystycznej WPN, wystaw i Muzeum Wigier:

 • w dni robocze od 7.00 do 15.00 ,
 • w weekend na początku maja i połączony ze świętem Bożego Ciała oraz w czasie wakacji również w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy 9.00 – 16.00.

Turyści odwiedzający Wigierski Park Narodowy powinni wykupić Kartę Wstępu do WPN! Kartę można zakupić np. w siedzibie parku w Krzywym. Inne punkty dostępne na stronie: http://www.wigry.org.pl/praktyczny/zasady.htm

 

Dojazd do atrakcji


Galeria zdjęć