Narew – opis miejscowości


Narew to niewielkie miasteczko położone w powiecie hajnowskim, w gminie Narew. Znajduje się około 20 km na północ od Hajnówki nad malowniczą rzeką Narew. Obszar Gminy Narew zlokalizowany jest pomiędzy dwoma parkami narodowymi: Białowieski Park Narodowy oraz Narwiański Park Narodowy.

Narew to dawne miasto królewskie, otrzymało prawa miejskie w 1529 roku na mocy prawa magdeburskiego. Miejscowość pełniła rolę stacji postojowej przeznaczonej dla władców podróżujących między Koroną a Litwą. Miasto rozwijało się dynamicznie do końca XVII wieku. Niestety w 1934 roku miasto Narew utraciło swoje prawa miejskie, w wyniku upadku gospodarczego. Obecnie, Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.

Miasteczko Narew przyciąga do siebie turystów otaczającą przyrodą. W Narwi można też zobaczyć zabytkowe świątynie. Jedną z nich jest kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Ufundowany przez króla Zygmunta Starego i jego małżonkę królową Bonę w 1528 roku. Znajduje się on na wzgórzu niedaleko rzeki Narew. Świątynia została odbudowana w latach 1738 – 1748, ponieważ groziło niebezpieczeństwem zawalenia ze starości. Do dziś z pierwotnego kościoła przetrwały dwa obrazy malowane na desce, przedstawiające sceny Ukrzyżowania, datowane na II połowę XVI wieku oraz obraz Matki Boskiej Hodigitri z XVII wieku. Na terenie parafii znajduje się także mała kapliczka na starym cmentarzu w Narwi. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Stanisława Biskupa Męczennika jest jednym z  najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w regionie.

W centrum miasteczka usytuowana jest  XIX wieczna cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Konstrukcja cerkwi została wzniesiona na planie krzyża z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i dwoma prostokątnymi zakrystiami. W części zachodniej znajduje się kruchta zwieńczona dzwonnicą. Wejścia poprzedzone są gankami. Historia cerkwi sięga początków XVI wieku, kiedy została ufundowana. W 1882 roku zaczęto budować nową, drewnianą cerkiew, która stoi do dziś jako parafialna cerkiew w Narwi. W 1990 roku w cerkwi pp. Podwyższenia Krzyża Świętego wybuchł pożar. Zostało spalone całe wnętrze świątyni. Dzielni parafianie szybko odrestaurowali spalone wnętrze wraz z ikonostasem i nowymi ikonami. Cerkiew została konsekrowana w 1994 roku. Makietę narewskiej cerkwi pw. Podwyższenia Krzyża Świętego można zobaczyć w Parku Miniatur w Hajnówce. Została wykonana na podstawie archiwalnych planów konstrukcji budowli i pomniejszona do skali 1:25.

Jednym z ciekawszych miejsc do zobaczenia w Narwi jest Muzeum Wsi. Znajduje się ono przy ulicy Dąbrowskiego i jest własnością Pana Mariana Święckiego. Muzeum opiera się na prywatnych zbiorach Pana Święckiego. Zgromadzone przez niego stare narzędzia, wykorzystywane niegdyś w gospodarstwach rolnych, przedmioty codziennego użytku takie jak gliniane garnki, kołowrotek, maszyna do szycia, żelazka, a także pracownie dawnych rzemieślników – warsztat tkacki i inne są bardzo cennym nabytkiem.

Miasteczko Narew przyciąga nie tylko turystów z naszego regionu ale i z całej Polski. Malowniczo położone tereny oraz zabytkowe obiekty sakralne zachęcają do przyjazdu i odwiedzin tej bogatej wsi w powiecie hajnowskim.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć