Szlak Ekumeniczny wokół zalewu Ozierany


W 2006r. Nadleśnictwo Krynki stworzyło jeden z ciekawszych szlaków turystycznych Podlasia – Szlak Ekumeniczny. Jest to wyjątkowa trasa, ze względu na cel, któremu przyświeca. Szlak Ekumeniczny upamiętnia i odzwierciedla zróżnicowanie religijne i kulturowe regionu, a przy tym prowadzi wśród przepięknych krajobrazów.

Szlak rozciąga się na powierzchni około 20 hektarów. Jest historycznym upamiętnieniem zamieszkujących tu niegdyś Tatarów, Żydów i wyznawców prawosławia. Szlak Ekumeniczny to zespół pomników, kapliczek i krzyży charakterystycznych dla danej religii.

Na Szlaku Ekumenicznym znajdziemy niepowtarzalne rzeźby, np.:

  • Diabła Kuwasa w kamieniu,
  • Dziewannę w drewnie,
  • Lasowida,
  • kapliczkę św. Eustachego
  • i inne.

Każda z atrakcji jest opatrzona dwujęzyczną tablicą informacyjną, z której można zaczerpnąć nieco wiedzy na temat każdej religii oraz zapoznać się z ciekawymi legendami. Najważniejszy punkt na Szlaku Ekumenicznym to Góra Ekumeniczna. Jest to wzgórze, na którym widnieją trzy symbole religijne związane z ziemią podlaską: krzyż katolicki, krzyż prawosławny oraz półksiężyc muzułmański.

Po szlaku można poruszać się pieszo, rowerem lub autem.

Szlak ekumeniczno – historyczno – przyrodniczy liczy ok. 5 km i rozpościera się wokół zbiornika Ozierany. Spacer po atrakcjach zlokalizowanych wokół zalewu dostarcza nieprzeciętnej przyjemności. Idąc wzdłuż wyznaczonych ścieżek nie tylko podziwiamy efekty pracy nadleśnictwa, ale również odpoczywamy wśród bujnej przyrody. Spacer tymi ścieżkami to obowiązkowa pozycja dla odwiedzających Kruszyniany.

Polecamy także punkt widokowy Kosmata Góra, który znajduje się po prawej stronie – ok. 2 km przed miejscowością Kruszyniany na trasie Białystok-Kruszyniany.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


Po szlaku można poruszać się pieszo, rowerem lub autem. 

Trasa Szlaku wiedzie wokół zbiornika wodnego Ozierany:

Szlak Ekumeniczny wokół zalewu Ozierany

 

Dojazd do atrakcji


Kruszyniany położone są 10km za Krynkami, a do Krynek możemy dojechać jadąc przez Sokółkę lub przez Białystok i później Supraśl. Gdy już wjedziemy do Krynek powinniśmy kierować się prosto, aż do ronda. Przez rondo powinniśmy przejechać jadąc prosto nie zmieniając kierunku jazdy aż do samych Kruszynian. Zalew Ozierany położony jest nieco obok względem Kruszynian, dlatego tuż przed miejscowością będziemy mieli drogę szutrową w lewo. Sama droga jest oznaczona tablicą o szlaku ekumenicznym oraz znakiem „droga pożarowa”. Jadąc tą drogą dojedziemy bezpośrednio nad zalew.

Jeżeli jednak pominiemy powyżej opisaną drogę, nie musimy zawracać. W samych już Kruszynianach  jest kolejna droga, skręcająca w lewo nad zalew. Jest to pierwsza droga piaskowa w lewo w tej miejscowości, więc nie powinniśmy jej przeoczyć. Gdy już w nią wjedziemy, podjeżdżamy około 2 kilometry i będziemy mieli kolejny skręt w lewo który doprowadzi nas bezpośrednio do jeziora. Ten skręt znowu jest  oznaczony tablicą szlaku ekumenicznego.

 

Galeria zdjęć