Wigierski Park Narodowy


Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, chroniąc kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które tam żyją. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są ekosystemy wodne, a wśród nich największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku i jedna z najpopularniejszych tras kajakowych Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej i całej Polski północno-wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego zajmują również torfowiska. O bogactwie tutejszej flory decyduje różnorodność zbiorowisk i ich mozaikowy układ. Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem i symbolem Parku jest bóbr, zasiedlający brzegi rzek i jezior. Coraz częściej spotkać tu można wilka. Na uwagę zasługują liczne gatunki ptaków drapieżnych i wodnych.

Poza bogatą przyrodą i pięknym krajobrazem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego można zobaczyć pamiątki kultury materialnej. Na szczególną uwagę zasługuje zespół poklasztorny w Wigrach oraz zachowane w niektórych wsiach obiekty drewnianego budownictwa ludowego oraz zabytki techniki.

Teren Wigierskiego Parku Narodowego jest udostępniony do zwiedzania i obfituje w szereg atrakcji. Celem Parku jest zachowanie różnorodności biologicznej, składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz przywracanie właściwego stanu zasobów przyrodniczych.

 

WIGIERSKI PARK NARODOWY – TURYSTYCZNIE

Park posiada wyjątkowo bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną. Stanowią ją świetnie oznakowane ścieżki edukacyjne, z licznie występującymi kładkami, pomostami i platformami widokowymi.

Polecamy rozpocząć zwiedzanie Wigierskiego Parku Narodowego od jego siedziby w Krzywem. Można tam zapoznać się z przygotowanymi wystawami oraz przejść pieszo ścieżką przyrodniczą „Suchary”. Prowadzi ona typowymi dla terenu parku jeziorami, lasami i torfowiskami. Po drodze widzimy charakterystyczne dla tych środowisk gatunki roślin i zwierząt. Oprócz własnych obserwacji, źródłem informacji na ścieżce są tablice informacyjne.

Drugim ośrodkiem edukacyjnym na terenie Wigierskiego Parku Narodowego jest Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego w Starym Folwarku. Zwiedzanie muzeum to poznanie na wskroś jeziora Wigry – od głębin i żyjących w nich organizmów aż po malownicze, nadwodne pejzaże. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Jedną z nich jest peryskop, przez który można podglądać wigierskie pejzaże z różnych okresów historycznych.

Na terenie Parku prócz przygotowanych ścieżek edukacyjnych znajdują się liczne punkty widokowe, plaże i kąpieliska, parkingi dla samochodów oraz dobrze przygotowana baza noclegowo-gastronomiczna. W okresie zimowym Wigierski Park Narodowy zaprasza miłośników narciarstwa biegowego. Trasy są dobrze oznakowane i przygotowane do uprawiania tego zimowego sportu. Wigierski Park Narodowy umożliwia wędkowanie na jeziorach: Wigry, Pierty, Leszczewek, Omułówek, Czarne k. Bryzgla, Czarne k. Gawrych Rudy, Mulaczysko, Postaw oraz rzece Czarnej Hańczy, w granicach Parku, na odcinku Czerwony Folwark-Studziany Las, na podstawie wykupionej licencji. Licencje wędkarskie można zakupić w siedzibie dyrekcji parku, w Muzeum Wigier oraz w wybranych sklepach wędkarskich w regionie.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


 Ważne informacje turystyczne:

  • na terenie Parku obowiązuje karta wstępu.
  • podróże na szlakach turystycznych mogą odbywać się przez cały rok od świtu do zmierzchu.
  • akweny udostępnione dla turystów i wędkarzy to: Wigry, Pierty, Omułówek, Mulaczysko, Czarne k.Bryzgla, Leszczewek, Postaw i rzeka Czarna Hańcza poniżej Wigier. Z penetracji wyłączone są strefy nadbrzeżne jezior zarośnięte trzcinami, a także pas wody o szerokości 100 metrów na odcinku od wpływu rzeki Czarnej Hańczy do Wigier, aż do półwyspu Łysocha.
  • wyżej wymienione – udostępnione wody WPN można zwiedzać: kajakiem, łodzią wiosłową, żaglówką lub innym sprzętem pływającym bez silnika spalinowego.
  • sezon turystyczny na wodach trwa od 1 czerwca do 1 listopada. Jedynie w rejonie pomiędzy wyspami Ordów, Ostrów, Krowa a lądem stałym we wsi Bryzgiel pływanie łodziami zaczyna się od 15 czerwca,
  • wędkowanie może odbywać się wyłącznie na podstawie licencji, którą wykupuje się w siedzibie WPN. Przy każdej zakupionej licencji znajduje się regulamin połowu określający zasady obowiązujące w danym roku.

 

INNE INFORMACJE dostępne na stronie: http://www.wigry.org.pl/it/zasady.htm

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć