Suwalski Park Krajobrazowy


Suwalski Park Krajobrazowy – INFORMACJE OGÓLNE:

Suwalski Park Krajobrazowy został utworzony w 1976 r. jako pierwszy w Polsce park krajobrazowy. Położony jest na terenie gmin: Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl i Rutka Tartak na Pojezierzu Suwalskim, wchodzącym w skład Pojezierza Litewskiego. Zajmuje powierzchnię 6284 ha, a wraz ze strefą ochronną 8617 ha. Obszar parku obfituje w rozległe, otwarte przestrzenie z licznymi jeziorami i lasami poprzeplatanymi rzekami, łąkami, polami i bagnami. Charakteryzuje się przede wszystkim unikatowym krajobrazem polodowcowym – najcenniejszym walorem parku. Rzeźba terenu została w większości ukształtowana przez lądolód podczas ostatniego zlodowacenia. Pozostałościami po tym są wysoczyzny morenowe i doliny rzeczne. Lądolód naniósł wiele głazów narzutowych i utworzył dużo jezior, w tym najgłębsze w Polsce i Europie niżowej – Jezioro Hańcza o głębokości 108,5 m. Głównymi rzekami parku są Szeszupa, która bierze swój początek na Suwalszczyźnie oraz Czarna Hańcza. Na jego terenie znajdują się 22 jeziora o powierzchni pow. 1 ha i ok. 80 źródeł. Dzięki zróżnicowanym ekosystemom, flora fauna parku są bogate w gatunki zagrożone. Występuje tu ok. 700 gatunków roślin zielnych, spośród których 44 podlegają ochronie całkowitej (w tym storczyki) i 14 ochronie częściowej. Wiele roślin tu rosnących charakterystyczna jest dla innych stref, tzn.: borealnej (np. świerk pospolity, grążel drobny), subarktycznej, górskiej, południowej, atlantyckiej i subatlantyckiej. Odnotowano aż 231 gatunków porostów występujących w parku, a to wyjątkowo duża ilość. Wody zamieszkuje 24 gatunki ryb, w tym rzadkie: głowacz pręgopłetwy i koza a także nieco liczniejsze miętusy i węgorze. Czystość środowiska potwierdzają 2 gatunki traszek: grzebieniasta i zwyczajna. Spośród 140 gatunków ptaków można tu zobaczyć takie rzadkości jak: zimorodek, bąk, gągoł, orzechówka, dzięcioł czarny i orlik krzykliwy. Ssaki są reprezentowane przez rzadką smużkę i 9 gatunków nietoperzy. Ponadto występują tu: wydry, bobry, gronostaje, łasice, jenoty, borsuki i wiele innych. Na terenie parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody („Jezioro Hańcza”, Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”, „Głazowisko Łopuchowskie” i „Rutka”), 4 użytki ekologiczne (jeziora Jeglówek, Szurpiły, Kojle i Perty) oraz pomniki przyrody (16 pojedynczych drzew, 2 grupy drzew i 10 głazów narzutowych). Obszar parku objęty jest projektem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000.

 

Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu.

Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna – Turtul 24
16-404 Jeleniewo

 

WALORY TURYSTYCZNE:

Na terenie parku znajduje się kilka wspaniałych zabytków historycznych:

 • grodzisko obronne Jaćwingów na Zamkowej Górze nieopodal Szurpił,
 • Molenna w Wodziłkach – świątynia staroobrzędowców pochodząca z końca XIX wieku,
 • Chałupa Klejmonta – najstarszy budynek mieszkalny parku,
 • Drewniana kapliczka w Smolnikach – zabytek z końca XVIII w., na starym cmentarzu w Smolnikach,
 • Kościół w Jeleniewie – drewniana świątynia z XIX w., położona przy rynku w Jeleniewie, z rokokowym wyposażeniem, które pochodzi z nieistniejącego już kościoła w Magdalenowie koło Wigier,
 • zabytkowe młyny i cmentarze kilku religii,
 • Stara Hańcza – ruiny dworu, park podworski z dwoma stawami.

Dużym zainteresowaniem cieszą się także wzniesienia stanowiące idealne punkty widokowe: Góra Leszczynowa, Góra Zamkowa, Góra Kościelna i Góra Cisowa (256 metrów nad poziomem morza), z której rozciąga się widok na niemal cały obszar parku.

 

SZLAKI TURYSTYCZNE:

Suwalski Park Krajobrazowy ma do zaoferowania wiele szlaków pieszych, ścieżek poznawczych i tras rowerowych. Oto niektóre z nich:

Ścieżki poznawcze:

 • „Na Górę Zamkową” długość trasy: 6 km
 • „Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” długość trasy: 1,5 km
 • „Wokół jeziora Jaczno” długość trasy: 7 km
 • „Doliną Czarnej Hańczy” długość trasy: 3,5 km
 • „Porosty” długość trasy: 1,2 km

Trasy rowerowe:

 • „Wokół jeziora Hańcza”
  Malesowizna – Szyszupka – Wodziłki – Łopuchowo – Cisówek – Dziewany – Stara Hańcza – Mierkinie – Przełomka – Hańcza – Bachanowo – Kruszki – Malesowizna
 • „Na Górę Zamkową”
  Malesowizna – Rutka – Szurpiły – Kazimierówka – Sidorówka – Czajewszczyzna – Jeglówek – Góra Zamkowa – Targowisko – Wodziłki
 • „Doliną Czarnej Hańczy z Suwałk do Suwalskiego Parku Krajobrazowego”
  Suwałki – Bród Stary – Potasznia – Żywa Woda – Okrągłe – Podwysokie Jeleniewskie – Rutka – Malesowizna

Przy siedzibie Suwalskiego Parku Krajobrazowego została utworzona „Zielona Szkoła w Turtulu”. Oferuje turystom przez cały rok ścieżki i zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczej, historycznej i kulturalnej regionu. Znajdziemy tam też punkt informacji turystycznej, wypożyczalnie sprzętu turystycznego oraz miejsca noclegowe.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


Siedziba Suwalskiego Parku Krajobrazowego znajduje się w Turtulu.

Suwalski Park Krajobrazowy
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

 tel. 87 569 18 01

Tam też znajdą Państwo Punkt Informacji Turystycznej czynny:

 • wrzesień – czerwiec: poniedziałek – piątek – 800-1600
 • lipiec – sierpień:
  poniedziałek – piątek 800-1900
  sobota – 1100-1800

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć