Bielsk Podlaski – opis miejscowości


Bielsk Podlaski to ciekawe miasto o bogatej, ponad 500-letniej historii. W 2010 roku miasto obchodziło 515 rocznicę nadania praw miejskich magdeburskich. W dziejach Bielska szczególne znaczenie odegrała Izabela Branicka, dzięki której gród został znacząco rozbudowany oraz poprawiony pod względem estetycznym.

Bielsk Podlaski ma ciekawy zabytkowy układ urbanistyczny, ponieważ składają się na niego dwa rynki. Wizytówką miasta jest jego Ratusz, który zajmuje centralne miejsce pomiędzy  dwoma parkami: Królowej Heleny oraz Skwerem Izabeli Branickiej. Parki te tworzą zadbany, zielony, przyjemny i pamiątkowy zakątek miasta. Na terenie Parku Królowej Heleny funkcjonuje Amfiteatr Miejski, gdzie odbywają się większe imprezy miasta. Ponadto, przechadzając się alejkami parku znajdziemy także pomnik Kpt. Władysława Wysockiego – bohatera września 1939 oraz Bitwy pod Lenino. Skwer Izabeli Branickiej to niejako miejsce pamięci, bowiem usytuowano tu dwa bardzo ważne pomniki:

 • Pomnik Niepodległości z tablicami pamiątkowymi:
  – z okazji 80. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
  – z okazji 60. Rocznicy zbrodni katyńskiej,
  – z okazji pielgrzymki Jana Pawła II na Podlasie
 • Pomnik 1000 lat Państwa Polskiego, który usytuowano w głębi skweru. Na pomniku zamieszczono również tablicę upamiętniającą 200 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Skwer Izabeli Branickiej opatrzono także tablica informacyjną, z której można dowiedzieć się jaką rolę w historii miasta odegrała hetmanowa.

Bielsk Podlaski to miasto wielokulturowe i wielowyznaniowe. O tej bogatej  różnorodności kulturowo-religijnej świadczy architektura miasta, jej mieszkańcy, nazewnictwo ulic i dzielnic (np. Hołowiesk, ul. Dubicze), nekropolie i budowle sakralne różnych wyznań oraz kultywowane tradycje.

Bielsk Podlaski to także miasto, z którego pochodzą sławni ludzie, np. Cezary Kosiński (aktor), Kamila Stepaniuk (lekkoatletka) czy Kpt. Władysław Wysocki (oficer, bohater września 1939). W 1981 roku w Bielsku Podlaskim Jerzy Hoffman właśnie tu kręcił film pt. „Znachor”. Sklep, w którym pracowała główna aktorka filmu – Anna Dymna stoi do dziś i jest oznaczony tablicą informacyjną. Miejsce to znajduje się naprzeciwko Ratusza miejskiego.

Bielsk Podlaski często jest nazywany miastem drewnianych cerkwi. Nazwa ta nie wzięła się znikąd. Istnieje tu bowiem aż pięć cerkwi:

 1. Cerkiew Michała Archanioła – przy ul. Mickiewicza 36. Zlokalizowana przy centrum miasta niebieska świątynia pochodzi z końca XVIII w. i jest wpisana na listę zabytków.
 2. Cerkiew p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy – przy ul. Jagiellońskiej 6A, najstarsza świątynia drewniana w mieście.
 3. Cerkiew Zaśnięcia NMP – przy ul. Mickiewicza 179. Jest młodą, ale budzącą podziw, okazałą świątynią. Powstałą w latach 90. XX w., we wnętrzu współczesny ikonostas.
 4. Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego – przy ul. Traugutta, świątynia o drewnianym wnętrzu.
 5. Cerkiew Opieki Matki Bożej – przy ul. W. Reymonta 6. Jest młoda świątynią, konsekrowaną w 2010 r.
 6. Kaplica upamiętniająca cerkiew św. Mikołaja, zbudowaną w 1678 roku, zniszczoną w czasie II wojny światowej.

W mieście istnieją także dwie parafie rzymsko-katolickie z następującymi świątyniami:

 1. Kościół Miłosierdzia Bożego – przy ul. Wojska Polskiego 66. Młoda świątynia, konsekrowana w 2001 r.
 2. Bazylika Narodzenia NMP i św. Mikołaja – usytuowany w pobliżu rynku głównego. To zabytkowa XVIII wieczna świątynia murowana.

W Bielsku Podlaskim, od blisko dwudziestu lat funkcjonuje unikalne i jedyne w Polsce Policealne Studium Ikonografii. Mieści się ono przy parafii św. Michała Archanioła. Jest to wyjątkowa szkoła pisania ikon, którą dotychczas ukończyło kilkanaście osób.

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć