green tractor on brown grass field under blue sky during daytime

Co trzeba wiedzieć o RSM

Roztwór saletrzano-mocznikowy jest jedynym nawozem azotowym w formie płynnej aplikowany powszechnie w rolnictwie. Produkowany jest przez różnych dostawców, jednak najbardziej znaną marką określająca grupę nawozów saletrzano-mocznikowych jest RSM. Do tej grupy zaliczane są tylko nawozy produkowane przez największego polskiego producenta nawozów Grupę Azoty.

Jaki skład ma nawóz RSM

Wodny roztwór saletrzano-mocznikowy zawiera trzy formy azotu: amonową, azotanową oraz amidową. Dzięki temu rośliny uprawne mogą skorzystać z różnych źródeł azotu, co przyczynia się do ich lepszego i długotrwałego odżywienia. Tak skomponowany skład pozwala na ograniczenie strat azotu, ale również właściwe odżywienie roślin uprawnych.

Korzyści ze stosowania nawozu RSM

Stosowanie nawozu RSM przynosi wiele korzyści dla roślin uprawnych. Dzięki płynnej formie można go łatwo i wydajnie aplikować poprzez oprysk przy pomocy dedykowanych rozpylaczy lub rozlew przy użyciu węży.

Nawóz RSM jest uniwersalny, czyli może być stosowany w każdej uprawie roślin rolniczych, a jego termin aplikacji jest bardzo elastyczny. Nadaje się do nawożenia pogłównego oraz przedsiewnego.

Jedną z największych zalet nawozu RSM jest jego zdolność do długotrwałego odżywiania roślin. Dostarcza on trzy różne formy azotu, które są pobierane przez rośliny w różnym tempie. Dzięki temu rośliny mogą czerpać potrzebne składniki odżywcze przez dłuższy czas.

Różna zawartość azotu w nawozie RSM

Poszczególne typy RSM różnią się koncentracją azotu oraz właściwościami — poniżej przedstawimy najczęściej występujące nawozy RSM. Dodatkowo roztwór saletrzano — mocznikowy oprócz azotu może zawierać jeszcze siarkę. W sprzedaży dostępny jest nawóz RSM o zawartości 28% N, 30% N oraz 32% N, jak np. ten produkt https://osadkowski.pl/produkt/rsm-32–s-152.

  • RSM 32% zawiera: 8% N azotanowy, 8% N amonowy, 16% N amidowy
  • RSM 30% zawiera: 7,5% N azotanowy, 7,5% N amonowy, 15% N amidowy
  • RSM 28% zawiera: 7% N azotanowy, 7% N amonowy, 14% N amidowy

Zastosowanie nawozu RSM

Zaleca się, aby w momencie aplikacji roztwór saletrzano-mocznikowy zawierał 28% N. W przypadku nawozów o wyższej zawartości azotu zaleca się rozcieńczenie ich wodą przed zastosowaniem.

Jeżeli jest konieczność rozcieńczania nawozu RSM 32% N to należy wymieszać go z odpowiednią ilość wody. Oblicza się ją mnożąc określoną objętość RSM 32% N razy przelicznik 0,189. W celu lepszego wymieszania zalecane jest wlewanie RSM do wody.

Nawóz RSM może być jedynym nawozem azotowym stosowanym w programie nawożenia tym składnikiem. Praktyka przechodzenia “tylko na RSM” jest często spotykana, ponieważ wymaga od gospodarstwa posiadania odpowiedniej infrastruktury oraz dodatkowego doposażenia posiadanych opryskiwaczy. W takim przypadku, zapotrzebowanie roślin na azot należy rozłożyć na kilka terminów aplikacji. Zazwyczaj wykonuje się 2-3 zabiegi nawożenia.

Aby osiągnąć najlepsze efekty, nawożenie RSM powinno być wykonane w odpowiednich warunkach pogodowych. Temperatura powietrza w momencie aplikacji nie powinna przekraczać 20°C, a wilgotność powietrza powinna być powyżej 60%. Aby uniknąć uszkodzeń roślin, zaleca się przeprowadzenie zabiegu w dni pochmurne.

Kolejne wymaganie dotyczy technicznego aspektu stosowania. Zaleca się aplikację nawozu w formie oprysku grubokroplistego lub przy pomocy węży do rozlewania, gdy rośliny są suche.

Jak dawkować RSM?

Dawka nawozu azotowego powinna być ustalona na podstawie oczekiwanego plonu i zasobności gleby w azot. Poniższa tabela przedstawia szacunkowe ilości RSM 28% N, które mogą być aplikowane na hektar.

Uprawa ZALECANA DAWKA

(kg/ha)

Pszenica ozima 150-500
Pszenica jara 150-450
Kukurydza 160-580
Rzepak ozimy 150-600
Burak cukrowy 160-600
Ziemniak 150-500
Trawy nasienne 150-550
Użytki zielone 150-550

źródło: Osadkowski.pl

Przechowywanie nawozu RSM

Przechowywanie nawozu RSM wymaga zachowania odpowiedniej temperatury. Temperatura ta zależy od zawartości azotu w nawozie. Na przykład, nawóz RSM o zawartości 28% N krystalizuje przy -17°C, natomiast nawóz RSM o zawartości 32% N krystalizuje przy -0°C.

Aby ograniczyć proces krystalizacji, można dodać wodę do nawozu RSM o wyższej zawartości azotu. Zaleca się dodanie odpowiedniej ilości wody do zbiornika z nawozem. W przypadku obniżenia koncentracji azotu z 32% N na 28% N należy dodać 0,189 l wody na każdy 1 l nawozu. Natomiast w przypadku zmniejszenia stężenia z 30% N na 28% N, zaleca się dodanie 0,091 l wody na każdy 1 l nawozu.

RSM to dobry wybór

Nawóz RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy, jest skutecznym i popularnym nawozem stosowanym w rolnictwie. Dzięki zawartości trzech form azotu rośliny uprawne mogą korzystać z różnych źródeł azotu, którego dostępność i szybkość pobierania jest zróżnicowana. Przyczynia się do optymalnego odżywienia upraw w azot oraz zminimalizowania jego strat. Nawóz RSM może być stosowany w różnych gatunkach roślin uprawnych oraz na trwałych użytkach zielonych.

Ważne jest jednak zachowanie odpowiednich warunków podczas aplikacji, a także przechowywanie nawozu w okresie zimowym w odpowiedniej temperaturze.

Odpowiednie wyposażenie gospodarstwa pozwala na stosowanie tylko RSM jako źródła nawozów azotowych dla wszystkich prowadzonych upraw.

 

 

 

Udostępnij ten artykuł
Skopiuj URL
Prev Post

Wakacje last minute – realna promocja czy sprawny marketing?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *