Cerkiew w Łosince


Cerkiew w Łosince znajduje się we wsi Łosinka w powiecie hajnowskim. Położona w centrum miejscowości – na wzgórzu, wybudowana w latach 1882-1886. Jest cerkwią parafialną pw. Św. Apostoła Jakuba Syna Alfeusza. To rozłożysta budowla z dekoracyjnym gankiem i dachem z niebieskimi kopułami. Na terenie parafii znajduje się kaplica cmentarna pw. Św. Jerzego, wzniesiona w 1863 roku. Została wpisana do rejestru zabytków obiektów sakralnych wraz z cerkwią parafialną.

Historia powstania Cerkwi w Łosince nie została do końca wyjaśniona. Istnieją przypuszczenia, że została przeniesiona z Nowoberezowa, choć brakuje potwierdzenia tego w dokumentach. Zgodnie z zapisem w Klirovyje Viedomosti z 1847 roku,  Cerkiew w Łosince została wybudowana przez hetmanową Izabelę Branicką.

Obecnie Cerkiew w Łosince jest jedną z perełek na podlaskim Szlaku Świątyń Prawosławnych. Trasa szlaku wiedzie przez wiele miejscowości Gminy Narew, w których warto zobaczyć zabytkowe cerkwie, kapliczki i krzyże wotywne. Poznać ciekawą kulturę i religię prawosławia oraz ludzi ją wyznających.

 

Dojazd do atrakcji


ADRES: Łosinka 17, 17-210 Narew

 

Galeria zdjęć