Góra Strękowa


„Znajdujesz się przy ruinach schronu dowódcy Odcinka Obronnego Wizna, Kapitana Władysława Raginisa – jednego z bohaterów obrony Polskiej z okresu Kampanii Wrześniowej. Rozejrzyj się wokół. Rozciąga się z tego miejsca rozległa panorama doliny Narwi. Spójrz wprost przed siebie, na zachód. Miejscowości, które widzisz daleko na horyzoncie, położone są już na drugim brzegu Biebrzy. Po prawej stronie widać szeroką dolinę rzeki, po lewej stronie wieś Kurpiki. Góra Strękowa jest doskonałym punktem obserwacyjnym i obronnym. Spodziewając się wybuchu wojny rozpoczęto tutaj budowę umocnień oraz fortyfikacji.”

 

Tak rozpoczyna się opis Góry Strękowej na tablicy pamiątkowej znajdującej się na miejscu.

Góra Strękowa to wzniesienie we wsi o tej samej nazwie, z której rozciąga się przepiękny widok na dolinę Narwi, aż do połączenia z Biebrzą. Góry Strękowej należy szukać w powiecie białostockim, w gminie Zawady.

Do dziś, na szczycie wzgórza zachowały się ruiny umocnień, z których obroną kierował Władysław Raginis. A było to w czasie walk, we wrześniu 1939 roku. Obrona bunkra na Górze Strękowej trwała do wyczerpania zapasów amunicji. Ostatniego dnia walki Władysław Raginis wysadził w powietrze schron, ginąc na miejscu. Dziś to miejsce nazywane jest „Polskimi Termopilami”. Na wzgórzu obok ruin schronu ustawiona została tablica informacyjna. W rocznicę wydarzeń wrześniowych każdego roku odbywają się tu uroczystości, łącznie z inscenizacją bitwy pod Wizną i koncertami muzycznymi.

Warto tez wspomnieć, że we wsi Strękowa Góra corocznie w lipcu odbywa się regionalna impreza pod nazwą „Dzień Śledzia”. Powstanie tej imprezy wynika z położenia miejscowości na granicy powiatu białostockiego, która stanowi granicę gwary czyli „śledzikowania”, przypisywanego mieszkańcom Białostocczyzny. W ramach Dni Śledzia organizowanych jest mnóstwo pokazów i konkursów oraz przegląd twórczości i rzemiosła ludowego.

Góra Strękowa to wzgórze we wsi, która zapisała się na zawsze w kartach historii województwa podlaskiego.

 

Dojazd do atrakcji


Aby dotrzeć z Białegostoku do Góry Strękowej należy jechać drogą S8 na Jeżewo Stare, następnie drogą nr 64 kierujemy się na Wiznę, wypatrując z prawej strony znaku miejscowości Góra Strękowa .

Galeria zdjęć