Kaplica w Zawykach


Na północnym brzegu Narwi, w gminie Suraż, położone są Zawyki – niewielka wieś w województwie podlaskim. Na jej krańcach po lewej stronie widnieje tablica informacyjna o miejscu Kultu Matki Boskiej w Zawykach.

Wjeżdżając, na pierwszym planie zauważamy  murowaną bramę, a w jej centralnym miejscu figurkę Matki Boskiej. Przechodząc dalej, należy zwrócić uwagę na umiejscowienie  dzwonnicy, nad głównym wejściem na teren dawnego cmentarza unickiego. Z prawej strony widzimy pięknie rzeźbioną figurkę, ustawioną w konarze drzewa z napisem ” Maryjo Tobie Ufam”. Stojąc przed kaplicą, możemy zauważyć kilka starych krzyży kowalskich i nieliczne nagrobki.

Sama kaplica robi duże wrażenie, ponieważ zachowała swój pierwotny wygląd z XVIII w. Została ufundowana na potrzeby unitów, przez Ignacego Karniewskiego, generała wojsk koronnych.  Drewniana kaplica pod wezwaniem Imienia Najświętszej Marii Panny jest jednym z najcenniejszych zabytków gminy.

Wychodząc z kaplicy po prawej stronie widzimy nowo powstałą drogę krzyżową. Dochodząc do ostatniej stacji, znajdujemy  kapliczkę z cudownym źródełkiem. Pochodzi ona z tego samego stulecia. W XIX wieku kaplica została przejęta przez Cerkiew prawosławną. W 1863 roku doszło do tragicznych wydarzeń związanych z powstaniem styczniowym, kiedy to powstańcy powiesili ówczesnego popa suraskiego, Konstantyna Prokopowicza. Został on pochowany na cmentarzu przy kaplicy w Zawykach . Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1919 roku kaplica została przekazana Kościołowi rzymskokatolickiemu.

Dojazd do atrakcji


Galeria zdjęć