Kraina Otwartych Okiennic


Kraina Otwartych Okiennic to szlak wiodący przez wsie:  Trześcianka, Soce i Puchły. Są to miejscowości położone w dolinie Narwi w okolicach Hajnówki.

Trasa charakteryzuje się przede wszystkim starą, oryginalną architekturą. Domy, zabudowania gospodarcze i świątynie w tym właśnie regionie są wyjątkowe. Specyfika tych budynków polega na bogatej dekoracji zewnętrznej.  Niespotykane w żadnej innej części kraju zdobienia snycerskie wprawiają w zachwyt każdego. Ta piękna  ornamentyka w formie nad- i podokienników, okiennic, wiatrownic, narożników, a także dekoracyjnego oszalowania elewacji i szczytów jest pamiątką po dawnym osadnictwie rosyjskim.  Jak piękne są te zdobienia widać na poniższych zdjęciach, ale zapewniam, że one nie oddają wszystkiego. Warto wybrać się do Krainy Otwartych Okiennic i osobiście „poczuć ducha” tych wyjątkowych osad.

Zwiedzając Szlak Otwartych Okiennic zachwycą nas nie tylko te unikatowe dekoracje, ale również okazałe, drewniane cerkwie i kościoły,  stare krzyże wotywne, zabytkowe kapliczki przydrożne i cmentarne oraz nade wszystko przyroda na tle której całość nabiera jeszcze większej wartości. Lasy, czyste rzeki, cisza, spokój i mnóstwo bocianich gniazd stanowią idealną atmosferę dla odpoczynku. Wracając jednak do zabudowań warto zauważyć, że nie tylko domy, ale całe zagrody zachowały swój specyficzny charakter. Stare stodoły, dawne narzędzia rolnicze, żurawie przy studniach – wszystko to można podziwiać właśnie tu, w Krainie Otwartych Okiennic. Nie można nie wspomnieć także o zabytkowych świątyniach. W Puchłach  znajduje się przepiękna cerkiew pw. Opieki Matki Bożej, pochodząca z 1913 r. Zwiedzanie jej wnętrza należy uzgodnić telefonicznie z tamtejszą parafią prawosławną (tel.  085 681-55-27). Przy cerkwi mieszczą się kamienne krzyże z końca XIX w, a wewnątrz świątyni cudotwórcza ikona Opieki Matki Bożej. Warto zatrzymać się także przy cerkwi w Trześciance. Jest to również drewniana architektura z 1864 r.

Ciekawa historia krzyży wotywnych w Socach

Wieś Soce z każdej strony jest otoczona krzyżami. Drogi wyjazdowe ze wsi są uwieńczone starymi krzyżami wotywnymi z wyrytymi intencjami do świętych. Krzyże pochodzą z 1895 r. Z ich powstaniem jest związana pewna legenda, która głosi, że mieszkańcy wsi ustawili je, aby opędzić się od dziesiątkującej ich epidemii. W ciągu doby mężczyźni ustawili krzyże na każdym końcu wsi, zaś kobiety połączyły te pomniki uprzędzoną przez siebie ciągłą nicią. Epidemia ustała, a krzyże możemy podziwiać do dziś.

Zachęcamy do zwiedzenia tego wyjątkowego, oryginalnego szlaku o zapraszającej nazwie Kraina Otwartych Okiennic.

 

Dojazd do atrakcji


Szlak Kraina Otwartych Okiennic to głównie wsie: Trześcianka, Soce i Puchły. Miejscowości te są zlokalizowane wokół drogi wojewódzkiej nr 685, pomiędzy Zabłudowem a wsią Narew.

 

Galeria zdjęć