Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi


Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi został utworzony w 1994 r. Obejmuje powierzchnię 7354 ha na obszarze gmin: Łomża, Piątnica, Wizna w powiecie łomżyńskim. Powierzchnia otuliny parku wynosi 12 311 ha. W jego skład wchodzi zachowana w naturalnym stanie dolina Narwi i otaczające ją wzniesienia. Wiosenne wody roztopowe zasilają wiele starorzeczy, zakoli, mokradeł i torfowisk w obrębie doliny co sprawia, że ten obszar jest niezwykle cenny. Dlatego utworzono tu dwa rezerwaty: „Kalinowo” i „Wielki Dział”.

Urozmaicony teren parku i specyficzne ekosystemy tworzą dogodne warunki do życia rozmaitym roślinom i zwierzętom. Występuje tu ok.  750 gatunków roślin naczyniowych, z czego aż 21 podlega ochronie całkowitej, 16 częściowej, a 93 uznano za gatunki rzadkie. Idealne warunki wzrostu znalazły tu np.: wawrzynek wilcze łyko, arnika górska, arcydzięgiel litwor, widłak jałowcowaty i goździsty oraz wiele innych ciekawych roślin.

Fauna parku nie pozostaje w tyle za różnorodnością flory. W Dolinie Narwi występuje ok. 200 gatunków ptaków, z czego aż 137 to gatunki gniazdujące ( rzadkie: bąk, trzmielojad, kszyk, dubelt, rycyk, puchacz, zimorodek). Można tu także spotkać 41 gatunków ssaków (bóbr, wydra, smużka, gronostaj, łoś, nocek duży, nocek łydkowłosy), 12 gatunków płazów (traszka grzebieniasta, kumak nizinny, rzekotka drzewna, grzebiuszka ziemna), 4 gadów (żółw błotny, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec) i 30 ryb (minóg ukraiński, strzebla potokowa, kiełb białopłetwy, piskorz, różanka). Bezkręgowce charakterystyczne dla parku to m.in.: czerwończyk nieparek, mieniak tęczowiec, zatoczek łamliwy, skójka gruboskorupowa.

Siedziba Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi mieści się w Drozdowie.

WALORY TURYSTYCZNE:

Na terenie parku znajdują się liczne zabytki i atrakcje, m.in.:

 • Muzeum Przyrody w Drozdowie,
 • neoromańska kaplica grobowa Lutosławskich z 1870 r. oraz „Dolny Dwór” – obecnie siedziba Muzeum Przyrody,
 • Forty w Piątnicy,
 • kościół neogotycki w Piątnicy wg projektu Feliksa Nowickiego,
 • kościół murowany w Puchałach,
 • zespół klasztorny kapucynów i barokowy kościół Matki Boskiej Bolesnej w Łomży,
 • cmentarz rzymskokatolicki „stary” – nieczynny w Puchałach,
 • pozostałości browaru parowego w Drozdowie,
 • młyn wodny i cmentarz z I wojny światowej w miejscowości Gać.
 • młyn wodny w Bronowie.
 • ruiny schronu obronnego z 1939 r. w Krzewie.

Szlaki turystyczne:

 • szlak pieszo–rowerowy Chwały Oręża Polskiego, biegnący drogą Piątnica – Kalinowo – Krzewo – Bronowo,
 • pieszy szlak turystyczny Stara Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać,
 • część pieszego szlaku turystycznego biorącego swój początek w Czerwonym Borze i przebiegającego przez miejscowości Podgórze – Siemień Rowy i zbiegającego się w Siemieniu Nadrzecznym ze szlakiem Łomża – Siemień Nadrzeczny – Pniewo – Gać.

Oferta edukacyjna parku obejmuje  zajęcia szkoleniowe o tematyce przyrodniczej, wystawy czasowe i stałe (np. plakaty naukowe dotyczące bociana białego i czarnego) oraz zajęcia terenowe. Odbywają się tu również imprezy cykliczne takie jak: „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata” i „Akcja Żaby”.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


ADRES:

Siedziba Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego:

Drozdowo, ul. Główna 52,
18-421 Piątnica
tel. (0-86) 219-20-15

 

Dojazd do atrakcji


 

Galeria zdjęć