Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej


Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej został powołany do istnienia w 1988 roku z siedzibą w Białym Dworku w Supraślu. Owe miasteczko jest znanym ośrodkiem uzdrowiskowym i turystycznym położonym w całości na terenie Parku Krajobrazowego. Park został utworzony, aby otoczyć opieką i promować walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to czyste i nieskazitelne powietrze, piękne tereny leśne oraz malownicze doliny rzeczne. Jest największym obszarem chronionym województwa podlaskiego i jednym z największych tego typu obiektów w Polsce.

Największe walory Puszczy Knyszyńskiej to drzewostany ze wspaniałym ekotypem sosny supraskiej, urozmaicona rzeźba terenu, liczne źródliska, interesujące zespoły roślinne oraz bogaty świat ptaków. Na terenie Parku  ochroną zostały objęte zarówno lasy jak i doliny rzeczne. Można tu spotkać oprócz cennych gatunków roślin liczne źródełka. Mieszkańcami Parku są żubry, jelenie, wilki, lisy, rysie i wiele innych zwierząt, które upodobały sobie teren Puszczy Knyszyńskiej na swój dom. Liczne fragmenty dobrze zachowanych naturalnych lasów stwarzają dogodne warunki do bytowania tych drobnych ssaków, gdzie indziej już nie spotykanych.

Na obszarze Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej znajdują się przygotowane i dobrze oznaczone  liczne szlaki turystyczne: 17 pieszych, 6 rowerowych, 4 wodne, 2 autokarowe i 1 konny. Nie brakuje też licznych atrakcji tj.: Arboretum w Kopnej Górze, Silvarium w Poczopku, kopalnia krzemienia w Rybnikach, uroczysko Wierszalin czy góra św. Jana.

Osoby spragnione wiedzy przyrodniczej zapraszamy do siedziby Parku, mieszczącej się w Białym Dworku w Supraślu (tuż przy Bulwarach nad rzeką Supraśl). Przygotowane są tam stałe ekspozycje prezentujące ciekawsze elementy flory i fauny Puszczy Knyszyńskiej, a także ekspozycja etnograficzna oraz interesująca kolekcja krzyży przydrożnych. Dworek, inaczej zwany Domem Staromiejskim, Dworkiem bp. Jaworowskiego lub Dworkiem Zacherta od 1988 r. jest siedzibą Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. prof. Witolda Sławińskiego, utworzonego w tym samym roku. Obecnie znajduje się w nim punkt informacji turystycznej oraz sale edukacyjne: wystawowa, przyrodnicza i edukacyjna.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


SIEDZIBA Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (wystawy do zwiedzenia):

Dworek Zacherta
ul. abp. gen. Chodakowskiego 6
16-030 Supraśl
tel: +48 85 718 37 85

CENNIK (sezon 2017)

1. Bilety wstępu na wystawy:

 • bilet normalny: 5 zł,
 • bilet ulgowy 3 zł.

2. Usługi przewodnika dla grup zorganizowanych (8-25osób)

 • oprowadzanie po muzeum – 15 zł
 • oprowadzanie po ścieżkach na terenie PKPK – 30 zł;
 • oprowadzanie po muzeum oraz po ścieżkach na terenie PKPK – 40 zł

3. Usługi dodatkowe

 • przygotowanie ogniska – 30 zł
 • zajęcia edukacyjne w siedzibie PKPK – bezpłatne (po wykupieniu biletów wstępu)

4. Wycieczka terenowa (piesza, rowerowa lub samochodowa) – 30 zł od osoby

W tym: usługa przewodnika w zakresie prezentacji ekspozycji w siedzibie PKPK wraz z wycieczką terenową, do:

 • Rezerwatu „Krzemianka” – Rybniki – ok. 3 h;
 • Arboretum w Kopnej Górze – rezerwat „Woronicza” – ok. 3 h;
 • Inna trasa uzgodniona ze służbą PKPK

GODZINY OTWARCIA DWORKU:

 • od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

Dojazd do atrakcji


Siedziba Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej mieści się w Supraślu, w Białym Dworku. Jadąc od strony Białegostoku należy kierować się na Krynki/Kruszyniany. Z ul. Piłsudskiego należy skręcić w prawo w ul. abp. gen. Chodakowskiego. Tam niemal od razu znajduje się parking, a tuż obok Biały Dworek. Jest to także początek Bulwarów nad rzeką Supraśl.

Galeria zdjęć