Puszcza Augustowska


Puszcza Augustowska – jest jednym z największych polskich kompleksów leśnych (powierzchnia ponad 1100 km2) położonym w większości na terenie naszego kraju a także na Litwie i Białorusi. Skład drzewostanu puszczy to w 85 % bory, w mniejszej części też olsy i grądy. W borach prym wiedzie sosna i w znacznie mniejszym stopniu świerk. Często można natknąć się na drzewa, które osiągnęły wiek 120, a rzadziej nawet 200 lat i wysokość do 40 m.

Na terenie Puszczy Augustowskiej znajduje się wiele obszarów chronionych. Najważniejszym z nich jest  Wigierski Park Narodowy. Poza tym utworzono rezerwaty florystyczno-faunistyczne, krajobrazowe i inne.

Na obszarze puszczy znajduje się wiele jezior. Do największych należą: Wigry (21,87 km2), Sajno (5,25 km2), Białe Augustowskie (4,85 km2), Serwy (4,6 km2) i Necko (4,11 km2). Do większych rzek zaliczyć można Rospudę i Bliznę oraz Czarną Hańczę z dopływami Marychą i Wołkuszanką. Warto też wspomnieć o Kanale Augustowskim o długości 101 km (w tym 82 km w granicach Polski) łączącym zlewnię Wisły i Niemna. Jest on udostępniony dla żeglugi i odgrywa dużą rolę w gospodarce wodnej i turystyce regionu.

Na terenie Puszczy Augustowskiej doliczono się ok.  1000 gatunków roślin naczyniowych. Flora puszczy jest charakterystyczna dla Europy północno-wschodniej, aczkolwiek zachowały się tu  pozostałości po epoce lodowcowej takie jak, np. bażyna czarna, zimoziół północny, borówka bagienna czy cis. Stwierdzono też występowanie gatunków roślin związanych ze strefą śródziemnomorską. Co do fauny, to w puszczy występuje ponad 2000 gatunków zwierząt, z czego znaczną większość stanowią bezkręgowce. Spośród ssaków występują: jelenie, łosie, sarny, borsuki, jenoty, a nawet wilki i rysie. Z drobniejszych zwierząt na uwagę zasługują również bobry, zające (bielaki i szaraki), piżmaki, wydry, kuny i tchórze. Puszczę zamieszkiwały niegdyś także niedźwiedzie i rosomaki oraz tury i żubry.

Wśród ptaków, swoją ostoję znalazły tu  rzadkie gatunki, np. orlik krzykliwy, gadożer, kania czarna i ruda, trzmielojad, bocian czarny, dzięcioły (trójpalczasty, białogrzbiety i zielonosiwy), głuszec i cietrzew. Na terenie puszczy stwierdzono też występowanie większości krajowych gadów i płazów oraz ponad 30 gatunków ryb, np. węgorz, płoć, miętus, ukleja.

Przez ten duży kompleks leśny prowadzi wiele szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i kajakowych.

WSIE LETNISKOWE PUSZCZY AUGUSTOWSKIEJ (informacje zaczerpnięte z www.suwalszczyzna.pl):

  • Nad Wigrami: Bryzgiel, Gawrychruda, Płociczno, Stary Folwark;
  • wzdłuż Kanału Augustowskiego: Małowiste, Mikaszówka, Płaska, Serwy, Studzieniczna, Sucha Rzeczka;
  • w okolicy jeziora Pomorze: Giby, Kukle, Posejnele;
  • w okolicy jeziora Blizno: Ateny, Danowskie, Kopanica, Walne.

Galeria zdjęć