Puszcza Białowieska


Puszcza Białowieska stanowi unikalny na skalę Europejską kompleks leśny, ponieważ jest ostatnim lasem nizinnym na tym kontynencie. Puszcza leży na granicy Polski oraz Białorusi i  zajmuje ok. 1250 km². Jej polska część zajmuje 580 km².

Zachowały się tu niezmienione ekosystemy, w które nie ingerował człowiek, a bogactwo fauny i flory stanowi klejnot w koronie przyrody Polski. Dlatego na jej terenie utworzono 20 rezerwatów. Najcenniejszy na tym obszarze jest Białowieski Park Narodowy. Sercem puszczy jest przylegający do granicy z Białorusią fragment ponad 500-letniego lasu. W tym miejscu utworzono Rezerwat Ścisły Białowieskiego Parku Narodowego.

Żyje tu nadal  wiele gatunków zwierząt i roślin, które nie występują już w innych lasach. W Puszczy Białowieskiej stwierdzono dotąd gniazdowanie 178 gatunków ptaków, w tym aż 107 to gatunki typowo leśne. Obecność wielu z nich świadczy o nienaruszonym stanie siedlisk Puszczy. Gniazduje tu ponad dwadzieścia gatunków ptaków drapieżnych i sów (w tym gadożer, orlik krzykliwy, orzełek włochaty, sóweczka, włochatka), duża liczba dziuplaków (włącznie z dzięciołami trójpalczastym i białogrzbietym, muchołówkami białoszyją i małą), jarząbki, żurawie i bociany czarne. Już choćby tylko ze względu na bogatą faunę ptaków, ten masyw leśny został uznany za ostoję ptaków o randze globalnej.

Puszcza Białowieska jest także jedynym miejscem w Europie, gdzie przetrwał pełny zespół ssaków kopytnych (wraz z żubrem i łosiem), a także bogaty zespół ssaków drapieżnych (z wilkiem i rysiem). Różnorodność innych grup zwierząt i roślin jest równie duża. Dotąd stwierdzono tu ponad 10 tysięcy gatunków bezkręgowców (głównie owadów).

W Puszczy Białowieskiej wiele drzew osiąga imponujące rozmiary (świerki – 55 m, sosny, jesiony i lipy – 42-45 m) i grubość (dęby – 720 cm, lipy – 600 cm). Dominującymi gatunkami w drzewostanie są: świerk pospolity, sosna zwyczajna, olsza czarna, dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata i omszona. Rzadziej występują jesion wyniosły, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, topola osika i wiązy. Cechą charakterystyczną drzewostanów puszczańskich jest ich różnorodna struktura wiekowa. Ich średni wiek szacuje się na około 80 lat i 130 lat. Niektóre najstarsze dęby pamiętają nawet czasy Władysława Jagiełły! Flora puszczy imponuje więc różnorodnością gatunkową jak i stanem pierwotnym. Stwierdzono tu ponadto występowanie 26 gatunków drzew, 56 gatunków krzewów i 14 krzewinek oraz około 1000 innych gatunków roślin naczyniowych i 3000 gatunków grzybów.

 

Zwiedzanie atrakcji turystycznej


PUSZCZA BIAŁOWIESKA ZWIEDZANIE

Zgodnie z Zarządzeniem Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego, zwiedzanie Obszaru Ochrony Ścisłej odbywa się w ograniczonych ilościowo grupach i tylko pod opieką licencjonowanych przewodników. Osoby indywidualne i wycieczki grupowe mogą zwiedzać obszar objęty ochroną ścisłą w Obrębie Ochronnym Rezerwat idąc nieoznakowaną w terenie trasą „Do Dębu Jagiełły” wyłącznie pod opieką przewodników turystycznych posiadających licencję wydaną przez Dyrektora BPN.

Na szlakach pieszych („Carska Tropina”, „Wilczy Szlak”, „Wokół Uroczyska Głuszec”, „Tropem Żubra”), rowerowych (zielonym i czarnym) i ścieżce edukacyjnej „Przez trzy zbiorowiska” turyści indywidualni mogą poruszać się bez przewodnika. Grupy zorganizowane, liczące więcej niż 10 osób, wymagają opieki przewodnika turystycznego posiadającego licencję wydaną przez Dyrektora BPN lub opieki pracownika BPN.

Planując zwiedzanie Puszczy Białowieskiej należy mieć na uwadze fakt, iż niektóre szlaki turystyczne mogą być okresowo zamknięte z uwagi na wiosenne roztopy lub okresy intensywnych opadów.

Szczegółowe informacje na temat tras, cen i terminów zwiedzania Puszczy Białowieskiej znajdą Państwo na stronie Oddziału PTTK Białowieża: http://pttk.bialowieza.pl/info/5/wycieczki-dla-wszystkich

 

Dojazd do atrakcji


Galeria zdjęć